دستگاه CO2 Fractional جهت اسکار آکنه، جوان سازی و رفع اسکارهای قدیمی

دستگاه CO2 Fractional با نام ECO2 شناخته می شود. مهمترین کاربرد این لیزر در درمان اسکار ها، چاله های ناشی از آکنه، آبله مرغان و سایر جای زخم های قدیمی می باشد. اما این لیزر با انرژی کم برای جوان سازی پوست نیز استفاده می شود. هم چنین در درمان اسکارهای قدیمی سوختگی و گوشت اضافه که به اسم کلوئید می شناسیم، این لیزر قابل استفاده می باشد. دوره درمان ۴ تا ۶ جلسه و فواصل جلسات یک ماه است. معمولا بهبودی قابل توجهی به خصوص در افرادی که پوست سفید دارند قابل مشاهده می باشد.

keyboard_arrow_up