دستگاه Radiosugery جهت برداشتن خال و ضایعات خوش خیم پوستی

دستگاه Ellman نوعی دستگاه Radio Frequency می باشد. در واقع Radio Frequency یا RF دو نوع کاربرد دارد:

  1. نوع Ablative که با آن می توان جراحی انجام داد. بنابراین به این دستگاه Ellman دستگاه Radiosurgery نیز گفته می شود.
  2. نوع Non-Ablative که باعث سفتی و قوام پوست می شود که این دستگاه در کلینیک به سیما به نام دستگاه INFINI برای جوان سازی پوست استفاده می شود.

از دستگاه Ellman برای برداشتن خال، برداشتن زائده خوش خیم پوستی و سوزاندن ضایعات مانند زگیل استفاده می شود. دستگاه Radiosurgery نسبت به دستگاه های قدیمی شانس ایجاد اسکار و جای زخم کمتری دارد. بنابراین ترجیح استفاده از دستگاه های Radiosurgery نسبت به دستگاه های قدیمی به دلیل احتمال اسکار کمتر این دستگاه می باشد.

keyboard_arrow_up